ภาพกิจกรรม
9-10 /03/2563 ( 11-03-2563 )
ทางแผนกช่างเชื่อมฯ ได้ดำเนินการ จัดอบรมการเชื่อม ไฟฟ้า เเละ TIG ให้กับพลทหาร ค่าย กองบิน 41 เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุกๆๆฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ครับ ดูภาพกิจกรรม..

ทัศนศึกษา ( 10-11-2562 )
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้พา นร.ระดับชั้น ม.5/3 ทวิศึกษา(ช่างเชื่อม) ทัศนศึกษาในตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมได้พา นร. เข้าชมแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อศจ.เชียงใหม่ 2562 ( 10-11-2562 )
แข่งขัดทักษะงานเชื่อมระดับ อศจ.เชียงใหม่ เพื่อนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป(ภาคเหนือ) โดยมี 3 วิทยาลัยมาเข้าร่วมในครั้งนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2.วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 3.วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดูภาพกิจกรรม..

อบรม ( 18-09-2562 )
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 2562 ดูภาพกิจกรรม..

แห่เทียน พรรษา 2562 ( 10-07-2562 )
ขบวนแห่เทียนพรรษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโล หะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ดูภาพกิจกรรม..

วิชาการ 2562 ( 10-07-2562 )
การแข่งขันอาหารพื้นเมือง ลาบ และขนมจีน โดยการเเข่งขันลาบ ช่างเชื่อมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ส่วนขนมจีนน้ำเงี้ยว ช่างเชื่อมได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ดูภาพกิจกรรม..

วิชาการ 2562 ( 10-07-2562 )
ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ในวันเกิดวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ครบรอบ 82 ปี ดูภาพกิจกรรม..

วิชาการ 2562 ( 10-07-2562 )
จัดการแข่งขันทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า ท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF รอยต่อตัวที โดนมี สถานศึกษาเข้าร่วมแข่ง 3 สถานศึกษา โรงละ 2 คน โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร.ร.พร้าววิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดน ชนะเลิศ เเละรองชนะเลิศอันดับ1 เป็นของ นศ.วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ช่างเชื่อม เเละ รองชนะเลิศอันดับ2 คือ ร.ร. พร้าววิทยาคม ดูภาพกิจกรรม..

โครงการของสมเด็จพระเทพฯ ทวิศึกษา ( 24-01-2562 )
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะได้ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่ ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เชื่อม GMAW ( 01-01-2562 )
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้นำ นร. ระดับชั้น ปวช.3 ช่างเชื่อมโลหะ มาทำการ อบรม เเละเรียนรู้การเชื่อม GMAW พื้นฐานเบื้องต้น เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2562 นี้ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8   >> | Last