ภาพกิจกรรม
กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน 19 เชียงใหม่ ( 03-07-2564 )
สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรของภาครัฐ เอกชน แรงงานในสถานประกอบการ โดยการพัฒนาทักษะฝีมือให้มีศักยภาพ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานและได้รับการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเสริมสร้างทักษะงานเชื่อม TIG แสตนเลส ให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ซึ่งเป็นผู้พิการทางกา ( 25-05-2564 )
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างทักษะงานเชื่อม TIG แสตนเลส ให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะงานเชื่อม TIG แสตนเลส ให้สูงขึ้น ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,000 บาท แก่นักศึกษาทั้ง 3 รายด้วย โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายวิชาการ นายนพดล กำมะหยี่ หัวหน้าแผนก และคณะครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมพิธี และได้ตรวจการซ่อมแซมเก้าอี้นั่งเรียนที่มอบหมายให้แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะทำการซ่อมแซม การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน ( 06-03-2564 )
แผนกช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุช คำเย็น ครูวีรพงษ์ พลอยงาม ครูธนโชติ ศิริธนวัต นศ.ฝึกประสบการณ์ นำนักศึกษาโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วม “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านงานเชื่อม“ ตามแผนพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)ในระดับปวส. จำนวน 19 ราย ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลำปาง 10 จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน ( 06-03-2564 )
แผนกช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุช คำเย็น ครูวีรพงษ์ พลอยงาม ครูธนโชติ ศิริธนวัต นศ.ฝึกประสบการณ์ นำนักศึกษาโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วม “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านงานเชื่อม“ ตามแผนพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)ในระดับปวส. จำนวน 19 ราย ที่ บริษัท ทรัค แอนด์ เทรเลอร์ จำกัด อ.เมือง จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน ( 03-03-2564 )
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุชคำเย็น /ครูวีรพงษ์ พลอยงาม /ครูธนโชติ ศิริธนวัต /เเละ นศ.ฝึกประสอบการณ์ ได้นำ นศ. ทุน กสส. ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ที่ หจก.ยงค์สแตนเลส เชียงใหม่.137 ซอย1 หมู่ 5 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่.และขอขอบคุณ หจก.ยงค์สแตนเลส เชียงใหม่.ที่ได้อนุญาตให้นำ นศ. เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยครับ ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน ( 03-03-2564 )
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุชคำเย็น /ครูวีรพงษ์ พลอยงาม /ครูธนโชติ ศิริธนวัต /เเละ นศ.ฝึกประสอบการณ์ ได้นำ นศ. ทุน กสส. ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ที่ บริษัท Aegistek Corporation Ltd.101 หมู่ 4 ตำบล ออนใต้ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่.และขอขอบคุณ บริษัท Aegistek Corporation Ltd.ที่ได้อนุญาตให้นำ นศ. เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้ววยครับ ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน ( 02-03-2564 )
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้นำ นศ. ทุน กสส. ระะดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานที่ AD Steel & Living เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน ( 02-03-2564 )
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้นำ นศ.ทุน กสส.ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานที่ร้านช้างเผือกกิจการช่างวัสดุ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมงานเชื่อมGMAW ( 05-01-2564 )
แผนกวิชาช่างเชื่อมฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ยินดีตอนรับ นักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมฯ ปวช.3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมงานเชื่อม GMAW ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ดูภาพกิจกรรม..

แข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.2563 ( 05-01-2564 )
การแข่งขันทักษะงานเชื่อม GTAW&SMAW ระดับปวช. อศจ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 /ทีมที่เข้าร่วม วท.เชียงใหม่/วก.จอมทอง/วก.ฝาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >> | Last