ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ( 03-03-2564 )

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุชคำเย็น /ครูวีรพงษ์ พลอยงาม /ครูธนโชติ ศิริธนวัต /เเละ นศ.ฝึกประสอบการณ์ ได้นำ นศ. ทุน กสส. ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ที่ บริษัท Aegistek Corporation Ltd.101 หมู่ 4 ตำบล ออนใต้ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่.และขอขอบคุณ บริษัท Aegistek Corporation Ltd.ที่ได้อนุญาตให้นำ นศ. เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้ววยครับ