ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ( 03-03-2564 )

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุชคำเย็น /ครูวีรพงษ์ พลอยงาม /ครูธนโชติ ศิริธนวัต /เเละ นศ.ฝึกประสอบการณ์ ได้นำ นศ. ทุน กสส. ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ที่ หจก.ยงค์สแตนเลส เชียงใหม่.137 ซอย1 หมู่ 5 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่.และขอขอบคุณ หจก.ยงค์สแตนเลส เชียงใหม่.ที่ได้อนุญาตให้นำ นศ. เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยครับ