ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ( 06-03-2564 )

แผนกช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุช คำเย็น ครูวีรพงษ์ พลอยงาม ครูธนโชติ ศิริธนวัต นศ.ฝึกประสบการณ์ นำนักศึกษาโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วม “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านงานเชื่อม“ ตามแผนพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)ในระดับปวส. จำนวน 19 ราย ที่ บริษัท ทรัค แอนด์ เทรเลอร์ จำกัด อ.เมือง จ.ลำปาง