ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างทักษะงานเชื่อม TIG แสตนเลส ให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ซึ่งเป็นผู้พิการทางกา ( 25-05-2564 )

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างทักษะงานเชื่อม TIG แสตนเลส ให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะงานเชื่อม TIG แสตนเลส ให้สูงขึ้น ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,000 บาท แก่นักศึกษาทั้ง 3 รายด้วย โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายวิชาการ นายนพดล กำมะหยี่ หัวหน้าแผนก และคณะครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมพิธี และได้ตรวจการซ่อมแซมเก้าอี้นั่งเรียนที่มอบหมายให้แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะทำการซ่อมแซม การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย