ภาพกิจกรรม
กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน 19 เชียงใหม่ ( 03-07-2564 )

สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรของภาครัฐ เอกชน แรงงานในสถานประกอบการ โดยการพัฒนาทักษะฝีมือให้มีศักยภาพ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานและได้รับการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1