ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ( 02-03-2564 )

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้นำ นศ.ทุน กสส.ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานที่ร้านช้างเผือกกิจการช่างวัสดุ