ทัศนศึกษา( 10-11-2562 )
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้พา นร.ระดับชั้น ม.5/3 ทวิศึกษา(ช่างเชื่อม) ทัศนศึกษาในตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมได้พา นร. เข้าชมแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อ่านต่อ...
อศจ.เชียงใหม่ 2562( 10-11-2562 )
แข่งขัดทักษะงานเชื่อมระดับ อศจ.เชียงใหม่ เพื่อนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป(ภาคเหนือ) โดยมี 3 วิทยาลัยมาเข้าร่วมในครั้งนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2.วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 3.วิทยาลัยการอาชีพฝา อ่านต่อ...
อบรม( 18-09-2562 )
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 2562 อ่านต่อ...
แห่เทียน พรรษา 2562( 10-07-2562 )
ขบวนแห่เทียนพรรษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโล หะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 อ่านต่อ...
วิชาการ 2562( 10-07-2562 )
การแข่งขันอาหารพื้นเมือง ลาบ และขนมจีน โดยการเเข่งขันลาบ ช่างเชื่อมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ส่วนขนมจีนน้ำเงี้ยว ช่างเชื่อมได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อ่านต่อ...