อบรม( 18-09-2562 )
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 2562 อ่านต่อ...
แห่เทียน พรรษา 2562( 10-07-2562 )
ขบวนแห่เทียนพรรษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโล หะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 อ่านต่อ...
วิชาการ 2562( 10-07-2562 )
การแข่งขันอาหารพื้นเมือง ลาบ และขนมจีน โดยการเเข่งขันลาบ ช่างเชื่อมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ส่วนขนมจีนน้ำเงี้ยว ช่างเชื่อมได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อ่านต่อ...
วิชาการ 2562( 10-07-2562 )
ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ในวันเกิดวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ครบรอบ 82 ปี อ่านต่อ...
วิชาการ 2562( 10-07-2562 )
จัดการแข่งขันทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า ท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF รอยต่อตัวที โดนมี สถานศึกษาเข้าร่วมแข่ง 3 สถานศึกษา โรงละ 2 คน โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร.ร.พร้าววิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดน ชนะเลิศ เเล อ่านต่อ...