กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน 19 เชียงใหม่( 03-07-2564 )
สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรของภาครัฐ เอกชน แรงงานในสถานประกอบการ โดยการพัฒนาทักษะฝีมือให้มีศักยภาพ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานและได้รับการรับรองความรู้ความส อ่านต่อ...
โครงการเสริมสร้างทักษะงานเชื่อม TIG แสตนเลส ให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ซึ่งเป็นผู้พิการทางกา( 25-05-2564 )
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างทักษะงานเชื่อม TIG แสตนเลส ให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาช่างเชื่ อ่านต่อ...
ศึกษาดูงาน( 06-03-2564 )
แผนกช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุช คำเย็น ครูวีรพงษ์ พลอยงาม ครูธนโชติ ศิริธนวัต นศ.ฝึกประสบการณ์ นำนักศึกษาโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วม “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านงานเชื่อม“ ตา อ่านต่อ...
ศึกษาดูงาน( 06-03-2564 )
แผนกช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุช คำเย็น ครูวีรพงษ์ พลอยงาม ครูธนโชติ ศิริธนวัต นศ.ฝึกประสบการณ์ นำนักศึกษาโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วม “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านงานเชื่อม“ ต อ่านต่อ...
ศึกษาดูงาน( 03-03-2564 )
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นำโดย ครูปรียานุชคำเย็น /ครูวีรพงษ์ พลอยงาม /ครูธนโชติ ศิริธนวัต /เเละ นศ.ฝึกประสอบการณ์ ได้นำ นศ. ทุน กสส. ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ที่ หจก.ยงค์สแตนเลส เชียงใหม่.137 ซอ อ่านต่อ...